Til innhold
Velferdsetaten

Enhet for mangfold og integrering

Kontakt

Telefon

23 42 27 30

E-post

Postadresse

Enhet for manfold og integrering, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 OSLO

Besøksadresse

Markveien 57, 0550 OSLO

Åpningstider

Uke 43

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 44

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 45

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Enhet for mangfold og integrering

Enhet for mangfold og integrering (EMI) er kommunens operative enhet for særlige innsatser på inkluderingsfeltet. Enheten er også en kompetanseenhet for Veldferdsetatens byomfattende mangfoldsarbeid. 

EMI skal gi informasjon om Oslo og norske samfunnsforhold til nye innvandrere, gi råd og veiledning til kommunale virksomheter i mangfolds- og inkluderingsarbeidet og drive holdningsarbeid knyttet til OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle.

EMI forvalter også statlige og kommunale tilskuddsmidler til integrerings- og mangfoldstiltak.

Bakgrunn for byens mangfolds- og integreringsarbeid

Informasjonsbrev og invitasjoner

Tilbud og tjenester

OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle

Kontaktperson

Rowena B. Teodocio
Enhetsleder

Mobil: 971 41 503
Telefon: 23 42 27 30

E-post: rowena.teodocio@vel.oslo.kommune.no