Til innhold

Postjournal Utdanningsetaten

Postjournalen gir informasjon om hvilke saker og dokumenter som behandles av Utdanningsadministrasjonen i Utdanningsetaten. Journalen gir informasjon om inn- og utgående korrespondanse.

Opplysninger som er unntatt offentlighet er skjermet for innsyn. Informasjon om dokumenter knyttet til elev-, privatist-, lærling- og personalarkiv publiseres hovedsakelig ikke på offentlig journal.

Den offentlige journalen oppdateres jevnlig, normalt med en forsinkelse på 3-4 dager.

Du kan be om innsyn i et dokument ved å sende en e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no med saks- og dokumentnummer og dokumenttittel på det du ønsker innsyn i.

 

35 treff av 35

Aktive filtre

Filtrere / Sortere

Filtrere

Hopp til artikkelliste

Søk på navn