Til innhold
6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6.4 Noter til investeringsregnskapet

Det vises til kommentarer til investeringsregnskap på prosjektnivå.