Til innhold
6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6.2 Investeringsregnskap

Investeringsregnskap for kapittel 200 Utdanningsetaten

 

I

II

III

IV

V

Artsgrupper

Regnskap 2017

Dok. 3 2017*

Regulert bud. 2017

Regnskap 2016

Avvik 2017 (III-I)

000-099 Lønn og sosiale utgifter

5 144 419

0

5 487 000

7 867 802

342 581

100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon

103 883 049

303 364 000

143 273 000

91 787 205

39 389 951

300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon

6 305 290

0

4 542 000

8 979 746

-1 763 290

400-499 Overføringsutgifter

84 956 923

0

313 058 000

88 477 029

228 101 077

500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner

 

 

 

 

 

Sum finansieringsbehov

200 289 681

303 364 000

466 360 000

197 111 782

266 070 319

600-699 Salgsinntekter

 

 

 

 

 

700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse

-25 329 094

-60 673 000

-91 841 000

-22 903 683

-66 511 906

800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse

 

 

 

 

 

900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner

-16 064 000

0

-16 064 000

-55 290 000

0

Sum finansiering

-41 393 094

-60 673 000

-107 905 000

-78 193 683

-66 511 906

Netto finansieringsbehov

158 896 587

242 691 000

358 455 000

118 918 100

199 558 413

* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto finansieringsbehov) pr. kapittel

Investeringsregnskap for kapittel 210 Utdanningsetaten

 

I

II

III

IV

V

Artsgrupper

Regnskap 2017

Dok. 3 2017*

Regulert bud. 2017

Regnskap 2016

Avvik 2017 (III-I)

000-099 Lønn og sosiale utgifter

 

 

 

 

 

100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon

12 524 207

0

12 497 000

1 003 588

-27 207

300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon

 

 

 

 

 

400-499 Overføringsutgifter

3 032 984

0

0

175 000

-3 032 984

500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner

 

 

 

 

 

Sum finansieringsbehov

15 557 191

0

12 497 000

1 178 588

-3 060 191

600-699 Salgsinntekter

 

 

 

 

 

700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse

-3 032 984

0

0

-175 000

3 032 984

800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse

 

 

 

 

 

900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner

-13 197 000

0

-13 197 000

-304 000

0

Sum finansiering

-16 229 984

0

-13 197 000

-479 000

3 032 984

Netto finansieringsbehov

-672 793

0

-700 000

699 588

-27 207

* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto finansieringsbehov) pr. kapittel

 

Investeringsbudsjettet

Netto utgift. Tall i hele 1000 kr.

 

Endringer i budsjettet 2017

 

Kap

Prosjekt

DOK 3 2017

193, Bystyret 210617 – YDISP

Totalt budsjett 2017

200

106040 Utdanningsetaten – inventar og utstyr

202 691

123 942

326 633

200

109051 Handlingsprogram Oslo sør

0

18

18

200

111001 IKT-infrastruktur – skoler

0

-7 384

-7 384

200

113048 Handlingsprogram Oslo sør

0

391

391

200

115023 IKT-utvikling skoler

40 000

-1 473

38 527

200

116055 Bjørndal skole – kjøkken og oppbevaring

0

270

270

 

Sum kapittel 200

242 691

115 764

358 455

210

116061 Kjøp av transportmidler 2016

0

-700

-700

 

Sum kapittel 210

 0-700 -700

 

Sum investering

242 691

115 064

357 755