Til innhold
Årsberetning 2017

6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6 Sammenligning av regnskap og budsjett