Til innhold

Kurslederopplæring: "Takk, bare bra.." - 2 dagers kurs

Arrangementsinformasjon

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

Om aktiviteten

For deltagere med godkjent kurslederopplæring for KiD   

 

Vil du bli kursleder?

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kognitivt basert kurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre.

Kurslederopplæringen vil gi deg kompetanse/sertifisering til selv å holde kurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre. Kurset «Takk, bare bra …» (Tbb) er utviklet på grunnlag av kunnskap og erfaring fra «Kurs i depresjons-mestring» (KiD) og er spesifikt rettet mot personer over 60 år.

Depresjon hos eldre blir ikke så lett fanget opp i systemet. Dels fordi depresjon ofte maskeres av den eldre selv som fysiske plager og dels fordi depresjon kan forveksles med en demenstilstand og dermed ikke blir behandlet. For mange eldre er det å snakke om psykiske plager forbundet med skam, det oppleves som tabubelagt og blir derfor vanskelig å snakke om.

Det er et stort behov for kunnskap om depresjon og angst hos eldre. På dette kurset vil du lære om psykoedukative- og kognitive metoder, samt elementer av mindfulness.

Tbb er evaluert av 1.amanuensis professor Ph.d.  Hege Bøen. Resultatene fra kvalitative analyser tyder på at kursene har en signifikant og god effekt  på depresjon, emosjonelt stress, livskvalitet og sosial støtte. Det generelle inntrykket fra kvalitative analyser viser at eldre er meget godt fornøyd med kurset og at det har vært nyttig, relevant og til hjelp for dem.

 

Målgruppe for kurslederopplæringen:

Helsepersonell med minimum treårig helse-/sosialfaglig høyskoleutdannelse.

Datoer: 1. og 2. juni 2015

Sted: Geriatrisk ressurssenters kurslokale, bygg 8, Aker sykehus

Møtested: Geriatrisk ressurssenters kurslokale bygg 21

Tid: Kl 9.00 -17.00

Kursavgift inkl. kursmateriell og lunsj alle dager Kr. 2000,-

 

Påmeldingsskjema

Bindende påmelding innen 15.05.2015

 

For å bli sertifisert kursleder for Tbb forutsettes det at deltakerne etter endt kurs gjennomfører en egen gruppe i løpet av høsten 2015 - våren 2016.

Det blir tilbud om veiledning fra arrangør.

 

Kurset ledes av:

Anne Nævra psykiatrisk sykepleier /kognitiv terapeut
Synøve Minde psykiatrisk sykepleier
Kirsti V. Solheim psykiatrisk sykepleier

 

Kurset er utviklet av:

Psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut Anne Nævra og Professor i psykiatri, dr. med. Odd Steffen Dalgard

 

For mer informasjon om kurset:

Geriatrisk ressurssenter
Kontaktperson  Synøve Minde Tlf : 900 68 038