Til innhold
Senter for fagutvikling og forskning

Kurslederopplæring i forebygging og mestring av depresjon hos eldre - 4 dagers kurs

Arrangementsinformasjon

Dato

Mandag 14. oktober

Tid

09:00-17:00

Sted

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Om aktiviteten

Kurslederopplæringen vil gi deg kompetanse/sertifisering til selv å holde kurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre. Kurset «Takk, bare bra …» (Tbb) er utviklet på grunnlag av kunnskap og erfaring fra «Kurs i depresjons-mestring» (KiD) og er spesifikt rettet mot personer over 60 år.

Depresjon hos eldre er ikke så lett fanget opp i systemet. Dels fordi depresjon ofte maskeres av den eldre selv som fysiske plager og dels fordi depresjon kan forveksles med en demenstilstand og blir dermed ikke behandlet. For mange eldre er det å snakke om psykiske plager forbundet med skam, det oppleves som tabubelagt og blir derfor vanskelig å snakke om.

Det er et stort behov for kunnskap om depresjon/angst hos eldre. På dette kurset vil du lære om psykoedukative- og kognitive metoder, samt elementer av mindfulness.

Tbb er evaluert av 1.amanuensis professor Ph. d. Hege Bøen. Resultatene fra kvalitative analyser tyder på at kursene har en signifikant og god effekt på depresjon, emosjonelt stress, livskvalitet og sosial støtte. Det generelle inntrykket fra kvalitative analyser viser at eldre er meget godt fornøyd med kurset og at det har vært nyttig, relevant og til hjelp for dem.

Det serveres lunsj hver dag.

Målgruppe for kurslederopplæringen

Helsepersonell med minimum treårig helse/sosial faglig høyskoleutdannelse. Deltakere med godkjent KiD kurs, kan delta de to første dagene.

Sertifisering

For å bli sertifisert kursleder for Tbb forutsettes det at deltagerne etter endt kurs gjennomfører en egen gruppe i løpet av 2020.

Det blir tilbud om veiledning fra arrangør.

Kurset er utviklet av:

Professor i psykiatri, dr. med. Odd Steffen Dalgard og psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut Anne Nævra.

Ta kontakt hvis du har spørsmål 

Synøve Minde
Mobil: 900 68 038
E-post: synove.minde@sye.oslo.kommune.no

Annika Borg Diesen
Mobil: 913 14 327
E-post: annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no

Pris og påmelding

Pris:

Kursavgift: kr 3500,- inkl.kursmateriell. Ansatte i Oslo kommune får dekket kursavgiften for kurset, og betaler kun kr 400,- for kursmateriell.

Påmelding:

Meld deg på kurset.

Det er bindende påmelding.