Til innhold

Kursdag 2: Oppfølgingskurs om demens for fastleger og sykehjemsleger

Arrangementsinformasjon

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

Om aktiviteten

Kurs i geriatri for fastleger og sykehjemsleger

Høstkurs III tar opp aktuelle temaer rundt demens og er et oppfølgingskurs til Høstkurs II om demensutredning i samarbeid med demenskoordinator/team i bydelene. Målgruppen er fastleger og sykehjemsleger.

Kursene til sammen søkes godkjent som klinisk emnekurs i allmennmedisin med 15 poeng og for kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. 

Høstkurs III søkes godkjent som tellende valgfritt kurs i eldremedisin (geriatri) med 8 poeng for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin og for kompetanseområde i alders– og sykehjemsmedisin.

Kursdag 1 tirsdag 18.11.15  

16.00-16.15        Bevertning
                
16.00-17.00        Delir/demens? Hvordan skille tilstandene?        
                           Anette Hylen Ranhoff, professor klinisk medisin 2 UIB, overlege geriatrisk avdeling Diakonhjemmet sykehus.

17.00-17.45        Førerkort til eldre og kognitiv svikt. Forslag til ny førerkortforskrift (helsekrav til førerkort)
Anne Brækhus, Hukommelsesklinikken, Ullevål

17.45-18.00        Pause

18.00-18.45        Samtykkekompetanse vurdering. Nye vergemålsloven. Bruk av verge.
                           Gudleik Heldal Leir, sykehjemslege, advokat.

18.45-18.50        Pause   

18.50-19.35        Bruk av tvang, pasientrettighetsloven 4A
                           Gudleik Heldal Leir forts.

19.35-20.00        Tillitsskapende tiltak      
                           Solfrid Lyngroth, spesialsykepleier Geriatrisk ressurssenter

Kursdag 2 tirsdag 24.11.15

16.00-16.15        Bevertning         
16.15-17.00        Behandling av APSD (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens) medikamentbehandling
                           Bernhard Lorentzen alderspsykiatrisk avd. Tåsen Diakonhjemmet, er forespurt.

17.00 17.30         Depresjon/angst og adferdsendringer
                            Lorentzen

17.30-17.40        Pause
                
17.40-18.15        Miljøbehandling              
                           Solfrid Lyngroth, spesialsykepleier Geriatrisk ressurssenter

18.15-18.45        Berøringsterapi
                           Lene Ertner, konsulent miljøbehandling, demensomsorg Geriatrisk ressurssenter

18.45-18.55        Pause
                
18.55-19.30        Demensvennlige omgivelser, boliger    Sigrid Aketun, ergoterapeut, Geriatrisk ressurssenter

19.30-20.00        Lavterskeltilbud til hjemmeboende personer med demens og pårørende 
                           Pilotprosjektet i Bydel Vestre Aker
                           Pårørendekurs , Ragnhild Lorentzen, prosjektleder Bydel Vestre Aker, er forespurt

Pris og påmelding

Arrangør: Geriatrisk ressurssenter

Pris: Kr 800 for ansatte i Oslo, kr 1000 for utenbys deltakere

Påmelding: Innen 10. november 2015

Klikk her for elektronisk påmelding (Hold ctrl-knappen inne samtidig som du klikker