Til innhold

Eldre og selvmord. Hvordan gjenkjenne og hjelpe eldre med selvmordsrisiko? - Kompetanseheving av fagpersonell som jobber med eldre

Arrangementsinformasjon

Sted

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Om aktiviteten

Kurset inngår i Geriatrisk ressurssenters kurstilbud i samarbeid med RVTS og Ildrid Kjølseth om selvmordsforebygging. Selvmord blant eldre har hatt lite oppmerksomhet og behovet for forebyggende innsats er stort.

Oslo har en stor eldrebefolkning. Helsepersonell vil i sitt arbeid møte eldre med selvmordsrisiko og eldre som trues med vold i eget hjem.

De som møter eldre kan ha en viktig forebyggende funksjon som «portner» - en som oppdager og hjelper eldre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.

Målsetning

Gi kommunalt ansatte ny kunnskap og ferdigheter i møtet med selvmordsutsatte eldre. 

Kursbeskrivelse

Teoretisk kunnskap om selvmordsatferd hos eldre

  • Hva ligger bak selvmord hos eldre?
  • Hvem er i faresonen? 
  • Hvilke signaler skal man være oppmerksom på? 
  • Hvordan kan man hjelpe?

Praktisk ferdighetstrening

Avdekke selvmordsfare og identifisere eldre i risiko sonen

Hvordan kommunisere med eldre pasienter om tabuiserte problemer

Målgruppe

Fagpersonell som jobber med eldre

Kurset ledes av

  • Ildri Kjølseth, Lege spesialist i Geriatri/ Ph.d 
  • Johan Lindmark, spesialrådgiver RVTS

Pris og påmelding

Arrangør : Geriatrisk ressurssenter, i samarbeid med RTVS og Vern for eldre

Pris: Kurset er gratis

Påmelding: Innen 15. oktober 2015

KLIKK HER FOR ELEKTRONISK PÅMELDING
(hold ctrl-knappen inne mens du klikker)

Kontaktperson

Synøve Minde
synove.minde@sye.oslo.kommune.no
Mobil: 900 68 038