Til innhold

"Bli Almakontakt"-kurs høsten 2015

Arrangementsinformasjon

Sted

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Om aktiviteten

Målsetting er å gjøre helsepersonell bedre rustet til å finne brukertilpassede velferdsteknologiske løsninger og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens.

Målgruppe er sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter som arbeider i bydel, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling, sykehus samt demenskoordinatorer og helsepersonell i demensteam.

En Alma-kontakt kan:

  • Utføre funksjonsvurdering med bruker i Almas hus
  • Kartlegge konsekvenser av kognitiv svikt og demens
  • Invitere med seg egne brukere til Almas hus

Kursdager

1.sept 12:00-15:30, 8.sept 12:00-15:30, 15.sept 12:00-15:00, 22.sept 8:30-11:30

Påmelding

Påmelding innen 24. august 2015

Mer informasjon

Invitasjon til "Bli Almakontakt"-kurs høsten 2015 (PDF)

Informasjonsark Almakontakt (PDF)