Til innhold
Plan- og bygningsetaten

Kurs: Ny mal for innsendt plan

Tid og sted

Dato

Tirsdag 22. oktober

Tid

09:00-10:30

Sted

Vahls gate 1, 0187 OSLO

Om aktiviteten

Bistår du forslagsstillere med å utarbeide forslag til reguleringsplan?

Vi inviterer til et introduksjonkurs i ny mal for innsendt plan. Anbefalt målgruppe er fagkyndige.

Plan- og bygningsetaten har nylig forenklet og revidert malen for planbeskrivelsen til innsendte detaljreguleringsplaner. Vi har også utviklet et komplett vurderingsskjema for det materialet som skal leveres inn i forbindelse med et planforslag. Begge deler er verktøy som skal forenkle arbeidsprosessene i forbindelse med å utarbeide et planforslag til offentlig ettersyn og før oversendelse til politisk behandling.

Pris og påmelding

Pris:

Kurset er gratis

Påmeldingsfrist:

Fredag 18. oktober

Påmelding:

Meld deg på

Kurset blir ikke strømmet.