Til innhold
Kunngjøringer

SAMMENomGATA: Invitasjon til åpen idékonkurranse om kunst til Schous plass

SAMMENomGATA er et kunstprosjekt som utvikles i forbindelse med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate i Oslo. Kunstprosjektet har fokus på temporær visuell kunst.

SAMMENomGATA

 • Et kunstprosjekt i regi av Oslo kommune, Kulturetaten.
 • Foreløpige samarbeidspartnere er Sporveien AS, Bymiljøetaten og Bydel Grünerløkka, Deichman Grünerløkka, Atelier Nord og Oslo Kulturskole.
 • Kunstprosjektet gjennomføres tentativt i september 2019.

Vinnere av konkurransen 

Vinner av konkurransen er BodyChartography Project ved Otto Ramstad og Olive Bieringa, med skisseforslaget «TOGETHERING». Dette ble besluttet på jurymøte torsdag 11. april 2019.

Konkurransen besto av 25 deltagere og juryen mente deltagerne holdt et høyt kunsterisk nivå. Juryen beskriver vinneren, BodyChartography Project, som svært interessant for dagens kunstsituasjon.

Les hele begrunnelsen til juryen (PDF 0,1MB)

Om konkurransen 

Oslo kommune, Kulturetaten inviterer kunstnere til en åpen konkurranse om temporær kunst for Schous Plass. Konkurransen om kunst i offentlig rom til et av Oslos historiske utemiljøer markerer oppstarten av dette omfattende prosjektet, som strekker seg over flere år, fra 20182021.

Kunstbudsjettet er på inntil 400 000 kroner, og tildeles ett eller flere prosjekter.

Søknadsfrist

Fristen for innlevering av forslag er 8. april 2019. Forslag innleveres via søknadsskjema på Kulturetatens søknadsportal. 

Innkomne forslag vurderes i april av Kulturetatens rådgiver og kunstkonsulent/kurator for SAMMENomGATA. Resultatet offentliggjøres ved utgangen av april 2019.

Produksjonstid for det/de utvalgte forslaget(ene) er tentativt mai-september.
Gjennomføring er tentativt september 2019.

Invitasjon

Oslo kommune mener at et aktivt kunstmiljø og tilgang til kunstprosjekter i det offentlige rom er sentralt for en levende by – samt en viktig del av å skape gode uterom.

SAMMENomGATA ønsker:

 • kunstprosjekter som styrker Schous plass som sosialt uterom.
 • kunstprosjekter som tar for seg hvordan plassen kan bli et byrom for lokalmiljøet, engasjere de ulike menneskene som bor på Grünerløkka, og de som besøker bydelen.
 • fokus på stedsspesifikk, undersøkende og relasjonell kunst som orienterer seg mot nabolag, beboere og ungdom.

Kunstprosjektet kan ta i bruk hele uterommet på Schous plass, og det er mulig å se for seg en aktivisering av aksen mot Schous kvartalet, og indre gårdsrom.

Kunstprosjektet gjennomføres tentativt i september 2019. Deichman Grünerløkka deltar i gjennomføringen. Gjennomføringen er avhengig av framdriften i oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. Oppgraderingen vil medføre byggearbeider og Thorvald Meyers gate vil blant annet være skjermet med byggegjerder. Les mer om oppgraderingen av Thorvald Meyers gate lenger ned på siden.

Hvordan foregår søknadsprosessen?

1. Skissekonkurransen

Formålet for skissekonkurransen er å visualisere ideer til temporære kunstprosjekter for Schous plass, med et selvstendig og tydelig samtidsuttrykk med høy kunstnerisk kvalitet.

2. Økonomi og honorar

I søknaden skal det vedlegges skissebudsjett for prosjektforslaget. Skissebudsjettet må omfatte alle kostnader ved prosjektet.

3. Krav til innleveringsmateriale

Forslaget må inneholde:

 • Skisse(r) som visualiserer forslaget på en god, forståelig og hensiktsmessig måte. Skissen må være på maksimalt fem bilder (maks. filstørrelse 10 MB). Presentasjonsmåten er valgfri. Materialet kan blant annet inkludere tegninger, digitale rendere, foto, kart.
 • Skriftlig redegjørelse av forslaget, kunstnerens intensjoner og idé, tanker om materialbruk og tekniske løsninger samt tentativt budsjett som synliggjør kostnader forbundet med realiseringen av forslaget (maks 5 000 tegn).
 • Lenke til eventuell nettside
 • CV

4. Utkast som avviker fra programmet

Utkast som ikke er kommet inn til rett tid, eller hvor det er gjort vesentlig brudd på bestemmelsene for innleveringsmaterialets utførelse, kan risikere å ikke bli bedømt.

5. Opphavsrett

Opphavsretten tilhører kunstneren. Vi anbefaler at du oppbevarer en kopi av de innsendte bidragene dine.

6. Vurdering av forslag

 • Rådgivere kulturetaten: Else Haavik, Marianne Hall
 • kunstkonsulent/kurator for SAMMENomGATA: Linn Cecilie Ulvin. Kontakt Linn Cecilie Ulvin på e-post: linnulvin@gmail.com eller telefon: 95765128

Schous plass

Schous plass ligger mellom Thorvald Meyers gate og Toftes gate, bak tidligere Schous bryggeri. I Thorvald Meyers gate, i tilknytning til plassen, er det trikkestopp. I motsatt ende av plassen ligger inngangen til Schous kulturkvartalet, som blant annet huser Riksscenen, Øvingshotellet, Popsenteret og Oslo Musikk- og Kulturskole. Plassen brukes som rekreasjonssted, fungerer som gjennomgangsområde, og det er lekeplass i den søndre delen. Biblioteket bruker plassen som et sosialt møtested,  gjennom blant annet aktiviteter som utekino, urbant hagebruk, utekjøkken, konserter.

Plassen fikk navn i 1874 etter bryggerieier Christian Schou. Den ble opparbeidet i 1887 og parklagt 1915-16. I 1986 ble den opprustet. I nr. 1: I andre etasje bodde Edvard Munch 1885-89. Her malte han blant annet «Det syke barn» (1886) og «Vår» (1889). I Nr.10 ligger Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka, oppført 1912-14, av arkitekt August Nielsen.

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate

Bymiljøetaten er byggherre for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, som foregår i perioden 2019–2021.

Del av Trikkeprogrammet

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate er en del av Trikkeprogrammet, som består av flere store gateopprustningsprosjekter i sentrum. Felles for disse er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

I tillegg til oppgradering av trikkeskinner, holdeplasser, gater og byrom omfatter Trikkeprogrammet innkjøp av 87 nye moderne trikker til Oslo og utvikling av basene for trikken (verksted og parkering). Målet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise! Les mer om Trikkeprogrammet og hva som skal skje i Thorvald Meyers gate på Fremtidensbyreise.no