Til innhold

Storo/Lillo – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen omhandler teknisk infrastruktur knyttet til reguleringsplan for Nycoveien 2.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Veidekke Eiendom AS om gjennomføring av reguleringsplan for Nycoveien 2. 

Utbyggingsavtalen regulerer finansering og gjennomføring av teknisk infrastruktur. 
 

Reguleringsplanforslaget er til politisk behandling, se Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn for mer informasjon: saksnummer 201504317.

Utbyggingsavtalen ligger også til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08–15.30). 

Kontaktperson ved spørsmål

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:


Frist

Fristen for å sende merknader er 23. juni 2017.

Dokumenter

Utbyggingsavtale

Vedlegg

1. Storo og Lillo - tiltakslistef for offentlige rom
2. Kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse
3.1 Reguleringsplankartet alternativ 1
3.2 Reguleringsplankartet alternativ 2
4.1 Reguleringsbestemmelsene alternativ 1
4.2 Reguleringsbestemmelsene alternativ 2
5. Eiendommen
6. Realytelsene
7. Kontantbidragstiltakene
8. Arealavståelser - kontantbidragstiltak
9. Beregning Anleggsbidraget
10. Utskrift Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Veidekke Eiendom AS