Til innhold

Sofienberggata 19-23 – utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av Schous plass.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, legger ut forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Sofienberggata 19-21 AS til offentlig ettersyn. 

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av Schous plass, i følge reguleringsplanen. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 26. juni 2017, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201310705.

Merknader kan sendes til

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelser med Sak 17/1224

Høringsfrist

Merknader sendes innen 27. september 2017.

Kontaktperson ved spørsmål

Andreas T. Grøstad: tlf. 996 23 748

Dokumenter

Utbyggingsavtalen

Vedlegg

  1. Detaljreguleringplan
  2. Eiendommen
  3. Bereging kontaktbidrag
  4. Schous Plass
  5. Firmaattest Sofienberggata 21-23 AS
  6. Fullmakt fra Agra Foods AS

 

Avtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).