Til innhold

Sofienberggata 19-23 – Oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omfatte oppgradering av Schous plass.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Sofienberggata 21-23 AS, vedrørende Sofienberggata 19-23, gnr. 228 bnr. 382.

Eiendommen omfatter tidligere Mills fabrikker ved Sofienbergparken på Grünerløkka. 

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet alternativ 2 med rekkefølgekrav om opparbeidelse av Schous plass. For mer informasjon se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201310705.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Send innspill

Innspill/merknader kan sendes skriftlig til:
 

Kontaktperson