Til innhold

Skøyen - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av torg, gate/vei og stasjon for Fornebubanen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skøyen Atrium AS om gjennomføring av reguleringsplan for Drammensveien 145/147.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av torg, gate/vei og stasjon for Fornebubanen.

skøyen

 

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn og kan leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 29.3.2017. For mer informasjon om reguleringssaken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201215662.

Innspill kan rettes skriftlig til innen 12.06.2017:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
eller Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelser med «Drammensveien 145/147, sak 15/2974»

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd og annet ledd.

1. Utbyggingsavtale
2. Byplangrep Skøyen
3. Kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse
4. Planavgrensning
5. Fastsettelse av anleggsbidrag og kontantbidrag
6. Struktur for offentlige rom
7. Skøyen stasjon
8. Foreløping av avgrensning av realytelsene
9. Overdragelse av arealer
10. Oppsett for tilbakebetaling av kontantbidrag
11. Firmaattest