Til innhold

Skøyen – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen for Prinsessealléen 8 regulerer finansiering og gjennomføring av torg, gate og stasjon for Fornebubanen.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Prinsessealleen 8 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Prinsessealléen 8.

Reguleringsplanen ligger for tiden til politisk behandling, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 200710107.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av torg, gate og stasjon for Fornebubanen.

 

 

På høring til 5. april

Utbyggingsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn og kan leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00–15.30).

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk med saksnummer 16/725
  • Høringsfrist: 5. april 2017

Kontaktperson ved spørsmål

Dokumenter

Utbyggingsavtale (PDF 0,5MB)
 

Vedlegg