Til innhold

Ruseløkkveien 26: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av torg og gate/vei.

Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Ruseløkkveien 26 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Ruseløkkveien 26,
 

 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 14.12.2016, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsynn, saksnr. 201411183.

Utbyggingsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).


Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
 

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no, eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med sak 17/809.

Frist

Høringsfrist er 11.08.2017.
 

Kontaktperson ved spørsmål

Andreas T. Grøstad: tlf. 996 23 748


Dokumenter:

Utbyggingsavtale

Vedlegg:
1. Reguleringsplankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Kartskisse, eiendommen
4. Kartskisse, realytelser
5. Kartskisse, del av fortau på gnr. 209 bnr. 21
6. Spesifikasjon av realytelser
7. Mal for garantierklæring
8. Firmaattest 
9. Fullmakt