Til innhold

Ruseløkkveien 26 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale for Ruseløkkveien 26 vil blant annet omfatte opparbeidelse av veier og torg.

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandling med Storebrand Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Ruseløkkveien 26, gnr. 209 bnr. 218 m. fl.

Utbyggingen skal i nødvendig grad forankres i utbyggingsavtaler i tråd med Kommuneplan Oslo mot 2030. Utbyggingsavtale for Ruseløkkveien 26 vil blant annet omfatte opparbeidelse av veier og torg. Avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalene?

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten per post eller e-post

Kontaktperson ved spørsmål

For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201411183

Kart som viser Ruseløkkveien 26

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten