Til innhold

Røa Torg – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtalene for Røa Torg vil blant annet omfatte opparbeidelse av veier, fortau og torg.

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandling med grunneierne/utbyggerne av Røa Torg, gnr. 11 bnr. 323 m. fl.

Utbyggingen skal i nødvendig grad forankres i utbyggingsavtaler i tråd med Kommuneplan Oslo mot 2030. Utbyggingsavtalene for Røa Torg vil blant annet omfatte opparbeidelse av veier, fortau og torg. Avtalene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalene?

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten per post eller e-post

Kontaktperson ved spørsmål

For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201107496.

 

Kart som viser området Røa Torg

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten