Til innhold

Prinsessealléen 8 – Oppstart av forhandlinger

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandling med Prinsessealléen 8 AS.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandling med Prinsessealléen 8 AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Prinsessealléen 8, gnr. 3 bnr. 660.

Utbygging på Skøyen skal forankres i utbyggingsavtaler i tråd med Kommuneplan Oslo mot 2030. Utbyggingsavtale for Prinsessealléen 8 vil blant annet omfatte opparbeidelse av stasjon for Fornebubanen, veier og torg.

Den fremforhandlede avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Prinsessealléen

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til

Kontaktperson ved spørsmål

Denne kunngjøringen er varselt i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd.