Til innhold

Økern Torgvei – Varsel om oppstart av detaljregulering

Oslo kommune foreslår storgårdskvartaler med offentlige tverrforbindelser, torg og møteplasser.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av detaljregulering av Økern Torgvei 6 m.fl., Økern, Bjerke bydel. Planområdet omfatter gnr/bnr 124/194 m. fl.

Økern torg

Hensikten med planarbeidet er å skape et boligområde med storgårdskvartaler med offentlige tverrforbindelser, torg og møteplasser.

Formålet med planen er å utvikle Økern Torg-området til hovedsakelig boligformål, bydelspark på 25daa (Hovinparken), samt tilrettelegge for bl.a. annet kontor/allmennyttige formål/idrettshall på henholdsvis nord- og sydsiden av Ulven veien.
 

Åpent informasjonsmøte

Det holdes et åpent informasjonsmøte på Refstad skole, 7. trinnsbasen Karlsvogna, mandag 22. mai klokken 18.00-19.30. Alle er velkomne!

Send spørsmål:

Spørsmål eller innspill kan sendes til:
Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS v/Ellen Hellsten,
Møllergata 12, 2. etg.,0179 Oslo,
eller epost: ellen@ghilardihellsten.com

Frist:

Send innspill innen 2. juni 2017

Se saksdokumenter

Saksnunmmer: 201607804 i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn