Til innhold

Nytt nasjonalmuseum – oppstart av forhandlinger

Forhandlingene omfatter nytt nasjonalmuseum på Brynjulf Bulls plass 2 (Vestbanen).

Det varsles om at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Statsbygg vedrørende utbyggingsavtale for nytt nasjonalmuseum på Brynjulf Bulls plass 2 (gnr. 209, bnr. 40).

Utbyggingsavtalen vil omfatte oppgradering av torg. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn, før den fremmes for politisk behandling. 

For mer informasjon, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 200902498

Send innspill

Innspill/merknader til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Kontaktperson

  • Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748.