Til innhold

Nydalen – Oppstart av forhandlinger

Forhandlinger vedrørende Nydalsveien 32B, Gullhaug Torg 2A og Sandakerveien 113-119.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Avantor AS/selskaper kontrollert av Avantor AS, vedrørende Nydalsveien 32B, Gullhaug Torg 2A og Sandakerveien 113-119.

Utbyggingsavtalene vil omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk blå/grønn infrastruktur i Nydalen og på Storo/Lillo.


 

For mer informasjon, se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten:

Alle fremforhandlede avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Send innspill

Innspill/merknader kan sendes skriftlig til:
 

Kontaktperson