Til innhold

Nordre gate 20-22: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av Schous plass.

Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Infill AS om gjennomføring av reguleringsplan for Nordre gate 20-22.

 

 

Reguleringsplanen er oversendt til politisk behandling og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201401897.


Utbyggingsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).
 

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
 

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no, eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med sak 17/1221.

Frist

Høringsfrist er 11.08.2017.
 

Kontaktperson ved spørsmål

Andreas T. Grøstad: tlf. 996 23 748


Dokumenter:

Utbyggingsavtale

Vedlegg:

1. Detaljreguleringsplanen
2. Eiendommen
3. Beregning kontantbidrag
4. Kartskisse, Schous plass
5. Firmaattest
6. Fullmakt