Til innhold

Nordre gate 20-22 – Oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omfatte oppgradering av Schous plass.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Infill AS vedrørende Nordre gate 20-22, gnr. 228 bnr. 238 m.fl. 

 

For mer informasjon se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201401897.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Send innspill

Innspill/merknader kan sendes skriftlig til:
 

Kontaktperson