Til innhold

Myntgata 2 – Utredning og anbefaling av fremtidig bruk

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fått i oppdrag å utrede og anbefale fremtidig bruk av Myntgata 2. Dette arbeidet pågår nå i samarbeid med flere kommunale virksomheter.

I forbindelse med arbeidet med å utrede og anbefale fremtidig bruk av Myntgata 2 er det mulig å komme med innspill på private formål, som sammen med kommunale formål, skal bidra til at anbefaling om fremtidig bruk er basert på reelle ønsker og behov.

Myntgata 2

Send oss innspill

Hvis du har innspill til det arbeidet som kommunen nå gjennomfører, ønsker vi at de sendes skriftlig innen 1. november 2017. Les mer om bakgrunn, midlertidig bruk, og finn presentasjoner fra åpent møte 17. oktober.

Innspill sendes til

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Merk henvendelsen med sak 17/824.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Solveig Pettersen

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post

Allan Bøe

Mobilnummer
930 09 205

E-post