Til innhold

Lørenfaret 1-3: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av gjennomføring av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanen.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Oslo Pensjonsforsikring om gjennomføring av reguleringsplan for Lørenfaret 1-3.

 

 

Reguleringsplanen ble vedtatt 2.3.2016 og er tilgjengelig i PBEs Saksinnsyn, saksnr. 201204402.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanen, herunder Løren aktivitetspark med flerbrukshall, torg, veier og gangveier.

Utbygginsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).


Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
 

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no, eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med sak 16/1292.
     

Frist

Høringsfrist er 11.08.2017.


Kontaktperson ved spørsmål

Margrethe Pran, tlf. 452 68 451.
 

 

Dokumenter:


Utbyggingsavtale

Vedlegg:
1. Veiledende plan for det offentlige rom
2. Usikkerhetsanalyse
3. Reguleringsplan
4. Kartskisse eiendommen
5. Kartskisse realytelser
6. Kartskisse kontantbidragstiltak
7. Fullmakt
8. Garasjeavtale
9. Firmaattest OPF
10. Firmaattest Lørenfaret 3
11. Firmaattest Lørenfaret 1 AS
12. Firmaattest Lørenfaret II Eiendom AS