Til innhold

Kunngjøring - oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler Løren/Økern

Oslo kommune v/Eiendoms og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med eierne av Lørenveien 51, Lørenvangen 14 og Sinsenveien 45-49.
 • Lørenvangen 14 ANS v/ Holm Eiendom og Nye Lørenveien Næringsbygg KS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Lørenveien 51 og Lørenvangen 14, gnr./bnr. 124/32, 124/72, 124/49, og 124/147.
 • Sinsenveien 45-49 KS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Sinsenveien 45-49, gnr./bnr. 83/1, 83/15, 83/33, 83/399, 83/517, 83/518, 83/465 mfl.

Utbyggingsavtale for Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 vil hovedsakelig omhandle opparbeidelse av torg og parker. Utbyggingsavtale for Sinsenveien 45-49 vil hovedsakelig omhandle opparbeidelse av gatetun og parker.

De fremforhandlede avtalene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene

Innspill til forhandlingene sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

 • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Henvendelsen merkes med følgende saksnummer:

 • Lørenveien 51 og Lørenvangen 14: 15/266
 • Sinsenveien 45-49: 15/187.

Kontaktpersoner ved spørsmål

 • Lørenveien 51 og Lørenvangen 14
  Lars M. Hestnes Olsen
  tlf. 466 60 534 eller Margrethe Pran tlf. 452 68 451.
 • Sinsenveien 45-49
  Tom Rustad tlf. 479 57 070 eller Margrethe Pran tlf. 452 68 451.