Til innhold

Kunngjøring - Løren: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn, Peter Møllers vei 15

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av reguleringsplan for Peter Møllers vei 15.

Reguleringsplan foreligger i ett alternativ til politisk behandling. Reguleringsplanen er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnr. 201311488.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av gangvei og park over Peter Møllers vei 15, fortau på østsiden av Peter Møllers vei langs planområdet, samt andel av Løren aktivitetspark med flerbrukshall.

Utbyggingsavtale, høringsbrev og liste over høringsinstanser er lagt ut til offentlig ettersyn og kan lastes ned her eller leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Merk henvendelsen med saksnr. 14/3405.

Høringsfrist: 13. mars 2014.

Kontaktpersoner ved spørsmål