Til innhold

Kommandantboligen på Hovedøya til utleie

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten søker etter en leietaker til Kommandantboligen på Hovedøya.

Vi ønsker en leietaker som har evne til å skape en sesongbasert virksomhet i bygget, gjerne av kulturell karakter. Bruken kan for eksempel være atelier, kontor eller mindre kursgrupper.

Hovedøya har allerede et serveringstilbud på Klosterkroa, og det er derfor ikke aktuelt å leie ut Kommandantboligen til dette formålet. 

Kommandantboligen

Kommandantboligen

Kommandantboligen er en spesiell og ærværdig bygning sør på Hovedøya, ca. 10 minutters gange fra anløpshavnen for rutebåten. Bygningen ligger skjermet i grønne omgivelser.

Bygget består av en etasje, samt uinnredet loft og kjeller. Bygget har flere disponible rom av ulik størrelse. Rommene defineres som stuer, værelser, oppholdsrom, kjøkken, spiserom samt korridor.

Utleieareal er 400 m2 i 1. etasje. Det vil ikke være mulig for leietaker å benytte kjeller og loft, og disse arealene er dermed unntatt fra leieobjektet.

Bestill prospekt

  • For fullstendig informasjon om Kommandantboligen, krav til leietaker m.m., viser vi til prospekt.
  • Bestill prospekt fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Befaring

Vi arrangerer befaring på Kommandantboligen torsdag 31. august 2017, klokken 16.00. Påmelding til befaring og eventuelle spørsmål sendes til: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Søknad og søknadsfrist

Send oss søknad som inneholder en beskrivelse av hva slags drift du planlegger i bygget, samt kredittvurdering. CV for nøkkelpersoner og referanser. 
 

Søknadsfrist: 24. september 2017.

Søknad om leie av Kommandantboligen sendes til:

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten