Til innhold

Haugerud/Trosterud: Oppstart av planarbeid

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig og bymessig utvikling av Haugerud og Trosterud.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) starter arbeid med utarbeidelse av planprogram for Haugerud/Trosterud.

Planprogram for Haugerud og Trosterud

Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for en helhetlig og bymessig utvikling av Haugerud og Trosterud.

Det skal legges til rette for høyere tetthet, og gode velfungerende offentlige rom og forbindelser.

Planprogrammet skal beskrive nødvendige utredninger, gi grunnlag for avklaring og utvikling av gateroms-, byroms- og bebyggelsesstruktur, og teknisk-, grønn- og sosial infrastruktur.

Medvirkningsuke i mai/juni 

I forbindelse med offentlig ettersyn og områdeløftet for Trosterud og Haugerud, vil Eiendoms- og byfornyelselsetaten og Bydel Alna invitere beboere, lokale lag og foreninger, grunneiere og andre interesserte til medvirkningsuke i mai/juni 2017.

Haugerud og Trosterud, varsel om oppstart (kunngjøring)

Send spørsmål

Spørsmål, merknader eller innspill sendes til: 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
eller postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med "Planprogram Haugerud og Trosterud".

Frist

Send innspill innen 7. april 2017.

 

Dette varslet er lagt i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.