Til innhold

Haugerud og Trosterud: Planarbeid på offentlig høring

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har startet arbeid med planprogram for Haugerud og Trosterud. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig og god bymessig utvikling på Haugerud og Trosterud.

Planprogram for Haugerud og Trosterud

Det skal legges til rette for høyere tetthet, og gode velfungerende offentlige rom og forbindelser.

Planprogrammet skal beskrive nødvendige utredninger, gi grunnlag for avklaring og utvikling av gateroms-, byroms- og bebyggelsesstruktur, og teknisk-, grønn- og sosial infrastruktur.

Medvirkningsuke i mai/juni

I forbindelse med offentlig ettersyn og områdeløftet for Trosterud og Haugerud, arrangerer Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bydel Alna medvirkningsuke for alle beboere, lokale lag og foreninger, grunneiere og andre interesserte 29. mai - 7. juni 2017.

I medvirkningsuken vil prosjektkontoret på Haugerudsenter være åpent på hverdager fra kl. 10:00-15:30 . I tillegg er det åpent torsdag 1. juni kl. 17:00-22:30.

Mer informasjon om reguleringssaken, se Saksinnsyn.

 

Spørsmål, merknader eller innspill sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med "Planprogram Haugerud og Trosterud".


Frist for innspill:

  • 1. september 2017