Til innhold

Grenseveien 69 på Ensjø – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av deler av Nordre tverrforbindelse, Grønvoll park og Østre bekkedrag.

Grenseveien 69

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Grenseveien 69 AS (OBOS) om gjennomføring av reguleringsplan for Grenseveien 69.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 07.09.2016 i sak 234. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av deler av Nordre tverrforbindelse, Grønvoll park og Østre bekkedrag.  
 

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
 • Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
 • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
 • Merk henvendelsen med saksnummer 14/4389 og teksten «Grenseveien 69».

Høringsfrist: 17. februar 2017.

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

 

Kontaktperson

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

A. Alexander Liland

E-post

Vedlegg

 1. Veiledende prinsipplan for Ensjø (VPOR)
  1. VPOR for Ensjø, del 1 (PDF 6,6MB) 
  2. VPOR for Ensjø, del 2 (PDF 7MB)
  3. VPOR for Ensjø, del 3 (PDF 2,6MB)
 2. Usikkerhetsberegning
  1. Usikkerhetsberegning I Holte Consulting AS (PDF 1,6MB)
  2. Usikkerhetsberegning II Concreto AS (PDF 1,6MB)
 3. Reguleringsplan (PDF 11,3MB)
 4. Reguleringsbestemmelser (PDF 1,1MB)
 5. Eiendommen (PDF 1,8MB)
 6. Realytelsen (PDF 2,2MB)
 7. Skisseprosjektet (PDF 17,1MB)
 8. Kontantbidragstiltakene (PDF 1,2MB)
 9. Beregning anleggsbidraget (PDF 0,2)
 10. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (PDF 0,9MB)
 11. Utbyggingsavtale (PDF 0,4MB)