Til innhold

Gjersrud Stensrud – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Bane Nor SF, om oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene §§ 13.3.1–13.3.5 slik de er beskrevet i avtalen.

Utbyggingsavtalen er basert på områderegulering S-4927, vedtatt av Bystyret 14.12.2016. Planen er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn, saksnr. 201000876, dokument nr. 555.

På høring til 18. mars

Utbyggingsavtaleforslaget og høringsbrev er lagt ut til offentlig ettersyn og kan også leses hos hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16.

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til 

Høringsfrist: 18. mars 2017

Kontaktperson ved spørsmål

Denne kunngjøringen er varselt i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

Dokumenter

Bakgrunnsinformasjon