Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjøveien 34 - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder opparbeidelse av Malerhaugveien Park, fortau langs Malerhaugveien, fortau og fotgjengerovergang i Ensjøveien.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Malerhaugen Park AS om gjennomføring av reguleringsplan for Ensjøveien 34.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av Malerhaugveien Park og offentlige veiareal i området.

 

Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling i bystyret 12. november 2018 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn, saksnummer 201417126.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (klokken 08:00-15:30)

Dette varsel er i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "Sak 17/902"

Høringsfrist 4. mars 2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Elin Reitan Øyehaug, tlf: 21 80 21 80 eller
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Dokumenter:

Utbyggingsavtale

Vedlegg 1 VPOR
Vedlegg 2 Usikkerhetsberegning Holte Consulting AS
Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser alt. 2
Vedlegg 4 Reguleringsplankart alt. 2
Vedlegg 5 Eiendommen
Vedlegg 6 Realytelsene
Vedlegg 7 Kontantbidragstiltaket
Vedlegg 8 Beregning av anleggsbidraget
Vedlegg 9 Utskrift Nøkkelopplysninger fra Enhetsregistret