Til innhold

Ensjø – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse og etablering av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur knyttet til reguleringsplanene i Malerhaugveien 28 og Ensjøveien 34.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med:

  • M28 Bolig AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 28, gnr.129 bnr. 42. Planen fremmes regulert til bolig kombinert med barnehage.
  • Ensjøveien 34 ved Neptune Properties AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Ensjøveien 34, gnr. 133 bnr. 31. Planen fremmes regulert til bolig. 

Malerhaugveien 28

Malerhaugveien 28

Ensjøveien 34

Ensjøveien 38

Avtalene vil omhandle:

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur knyttet til reguleringsplanene.

Ved enighet vil de fremforhandlede avtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til

Merk henvendelsen med saksnummer 

  • Malerhaugveien 28: 14/896
  • Ensjøveien 34: 17/329

Kontaktperson ved spørsmål

Denne kunngjøringen er varselt i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd.

 

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten