Til innhold

Ensjø – Oppstart av forhandlinger

Forhandlingene omfatter opparbeidelse og etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Ensjø.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger med Bunde Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 20, gnr./bnr. 129/38.

 

Utbyggingsavtalen vil omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Ensjø. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn, før den fremmes for politisk behandling.

Send innspill

Innspill/merknader til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Kontaktperson