Til innhold

Revidert forskrift om tilskudd til urbant landbruk i Oslo kommune på høring

Oslo kommune v/Bymiljøetaten forvalter tilskuddsordningen for urbant landbruk. Kommunen har utarbeidet et forslag til revidert forskrift for tildeling av tilskuddet.

Høringsfrist:

  • 31. mai 2018.

Tak for matenTak for maten

Oslo kommune v/Bymiljøetaten forvalter tilskuddsordningen for urbant landbruk. Kommunen har utarbeidet et forslag til revidert forskrift for tildeling av tilskuddet. Bymiljøetaten har sendt ut forslag til revidert forskrift om tilskudd til urbant landbruk i Oslo kommune på høring. Endringene i revidert forskrift gjelder hovedsakelig § 4 Vilkår, hvor det blant annet foreslås tydelige kriterier, og at prioritering av én søkergruppe fjernes.

Les forslag til revidert forskrift her.

Bymiljøetaten ønsker bred høring, og oppfordrer alle å spre høringsutkastet i egne nettverk.

Høringsmøte

Bymiljøetaten organiserer et høringsmøte 7. mai 2018 i Bymiljøetatens lokaler i Karvesvingen 3 kl. 14:00-15:00.

Meld deg på høringsmøte.

Vi ser frem til gode innspill.

Høringssvar

Høringssvar eller spørsmål relatert til strategien merkes med saksnummer 18/08245 og sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

eller til:

Bymiljøetaten
Postboks 636 Løren,
0507 Oslo