Til innhold
Kunngjøringer

Høring: Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Fortum Oslo Varme AS har søkt Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter forurensningsloven.

Fortum Oslo Varme AS sitt anlegg på Klemetsrud behandler restavfall fra næring og husholdning og har tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven. Avfallsforbrenningen skaper mye varme som utnyttes til fjernvarme og kraftproduksjon. Fortum Oslo Varme AS skal gjennom ulike modifikasjoner og forbedringer av driften øke behandlingskapasitet i eksisterende forbrenningsovner, og søker Miljødirektoratet om tillatelse til å håndtere 410 000 tonn avfall årlig, inkludert inntil 50 000 tonn farlig avfall.

Her kan du lese mer om høringen og gi ditt innspill.