Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Vestre Aker ungdomsråd


Jakob Bogen

Leder

Sofie Widdal

Sekretær

Telefon: 952 95 413

E-post:

Vestre Aker ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av  ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Husebye, Oscar Christopher

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker ungdomsråd

Andersen, Hedvig Eckhardt

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 975 45 124

North, Anita Leirvik (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Myklebust, Harald Skare

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Fearnley, Johanne Prøis

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 978 98 941

Higraff, Hannah

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Goller, Axel von Zernichow

Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd