Til innhold

Vestre Aker ungdomsråd


Jakob Bogen

Leder

Sofie Widdal

Sekretær

Telefon: 952 95 413

E-post:

Vestre Aker ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av  ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Husebye, Oscar Christopher

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker ungdomsråd

Wager, Eline Nylenna

Nestleder av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 472 72 930

Andersen, Hedvig Eckhardt

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 975 45 124

North, Anita Leirvik (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Myklebust, Hannah Skare

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 986 48 648

Skogstad, Fredrick Falck

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 918 18 023

Fearnley, Johanne Prøis

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 978 98 941

Higraff, Hannah

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Stray, Christian Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 997 06 109

Tryti, Olav Moseid

Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 965 14 270