Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Vestre Aker seniorråd


Per W. Jensen

Leder

Telefon: 974 01 495

E-post:

Evelyn Jakobsen

Sekretær

Telefon: 917 51 416

E-post:

Vestre Aker seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Jensen, Per W.

Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
Leder av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 974 01 495

Arstal, Randi

Nestleder av Vestre Aker seniorråd

Wangen, Wenche

Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 415 25 157

Ramstad, Ola

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 69 384

Koch. Per E.

Medlem av Vestre Aker seniorråd

Bjøro, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 83 528

Stenwig, Turid Gro

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 23 22 43 60

Hansen, Ruth Marie Nyrud

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 959 47 102

Lange, Tone

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Hagen, Egil

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 907 65 979

Bjørhall, Helge

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 920 31 604