Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen


Inger Thommessen

BU-konsulent

Telefon: 924 86 282

E-post:

Medlemmer

Gjeruldsen, Inger (Høyre)

Leder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 957 15 362

Ytterhorn, Inger-Marie (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 906 06 746

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 918 53 398

North, Anita Leirvik (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 930 11 169

Gaarden, Torfinn Lødøen (Venstre)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Telefon: 934 54 298

Alvsaaker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 992 70 880

Hanssen, Lars Asbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite
Varamedlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 458 71 111

Cappelen, H. Johan (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 905 36 633

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 922 14 020

Beate A. Holland (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 928 59 702

Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 412 04 989