Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 05.12.2016 (PDF 157KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 05.12.2016 (PDF 149KB)

Saker til behandling

SakTittel
90/16
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 07.11.2016
91/16
92/16
Forskrift 520/2016 Forslag til regulering i Villaveien mellom Lille Frøens vei og Gjenveien
93/16
94/16
95/16
96/16
97/16
Varsel om oppstart av detaljregulering - Kollektivfelt og sykkelveg med fortau langs Viggo Hansteens vei, mellom Holmenveien og Dalsveien
98/16
99/16
100/16
Politisk planvedtak detaljregulering Oberst Angells vei 11-16