Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 29. august 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 29.08.2016 2 (PDF 320KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 29.08.2016 (PDF 106KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 29.08.2016 (PDF 274KB)

Saker til behandling

SakTittel
50/16
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.06.2016
51/16
52/16
53/16
54/16
55/16
56/16
Forslag til regulering i Frogner og Vestre Aker i forbindelse med bussing av skolebarn
57/16
Forslag til regulering i Vækerøveien mellom Vestliveien og Kristian Auberts vei - Skilting av bussholdeplass
58/16
59/16
60/16
61/16
62/16
63/16
Oslostandarden for sykkeltilrettelegging
64/16
65/16
Høring - Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger
66/16
Aslakveien 20 - 28. Underretning om politisk planvedtak
67/16
Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass - Underretning om politisk planvedtak
68/16
69/16
Informasjonssaker til møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 29.08.2016