Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 18. april 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 18.04.2016 (PDF 141KB)

Tilleggssakskart Byutvikling- miljø- og samferdselskomiteen 18.04.2016 (PDF 41KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 18.04.2016 (PDF 140KB)

Saker til behandling

SakTittel
26/16
Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 07.03.2016
27/16
28/16
Sørkedalsveien 150 og deler av 148, Huseby. Planforslag til offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning.
29/16
30/16
Underretning om politisk planvedtak - Vækerøveien 195 B-E, Tore Hals Mejdells vei 1-11 og 13
31/16
Informasjonssaker
32/16
Forslag til regulering Ostadalsveien mellom Øvre Myrhaugen og Aslakveien
33/16
Kunngjøring om tilleggsvarsel av detaljregulering Ullveien 12