Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 7. desember 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 3 (PDF 244KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 07.12.2015 (PDF 139KB)

Saker til behandling

SakTittel
85/15
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 9.11.2015
86/15
87/15
88/15
Strategisk plan 2016 - 2019 Bydel Vestre Aker
89/15
90/15
Løvenskioldbanen - kontrollrapport fra Fylkesmannen
91/15
Endring av fartsgrense ved «Lille Vinderen» i Holmenveien fra 50 til 30km/t
92/15