Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 9. november 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 09 11.2015 (PDF 156KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 09.11.2015 (PDF 145KB)

Saker til behandling

SakTittel
78/15
Stasjonsveien 1, Slemdal skole - Bestilling av oppstartmøte
79/15
80/15
Langliveien 60 Sørkedalen - Søknad om tillatelse til tiltak for allerede oppført laftet tømmerbygg
81/15
82/15
Underretning om politisk planvedtak - Mærradalen - detaljregulering
83/15
Griniveien fra Røakrysset til bygrensen - underretning om politisk planvedtak - detaljregulering
84/15
Informasjonssaker til møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 09.11.2015