Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 5. oktober 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sørkedalsveien 150 A 3.etg, møterom Bogstad

Sted

Innkalling

Oppdatert møteinnkalling Byutvikling- miljø- og samferdselskomiteen 05 10 2015 3 (PDF 781KB)

Tilleggssakskart byutvikling- miljø- og samferdselskomiteen 05 10 2015 (PDF 38KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 05 10 2015 (PDF 322KB)

Saker til behandling

SakTittel
60/15
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 24.08.2015
61/15
62/15
Ullveien 3 og 5 - Oppstart av reguleringsarbeid
63/15
Underretning om politisk planvedtak - Olav Aukrustsvei 9 - 21 - Mindre reguleringsendring
64/15
65/15
Trafikale forhold i Holmenveien, Bernhard Herres vei og Dalsveien
66/15
Flytting av busstopp til snuplassen i Tore Hals Mejdells vei
70/15
Tråkka 47 B - utbygging
73/15
Fartsdempende tiltak i Landingsveien
74/15
Informasjonssaker
75/15
Hovseterveien 70-72, Hovseter. Planforslag til politisk behandling, detaljregulering