Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 24. august 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 a, 3 etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 24.08.2015 (PDF 173KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 24.08.2015 (PDF 173KB)

Saker til behandling

SakTittel
48/15
Protokoll fra møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 08.06.2015
49/15
Helårs turvei Strømsdammen. Kunngjøring om planforslag til offentlig ettersyn, detaljregulering
50/15
51/15
Fornebubanen - Varsel om endret planavgrensning for pågående arbeid
52/15
Uttalelse til forslag om endring i byggesaksforskriften
53/15
Arnebråtveien 85. Underretning om vedtatt plan detaljregulering
54/15
Holmenkollveien 125 B. Søknad om oppføring av støyskjerm utenfor markagrensen - Anmodning om uttalelse
55/15
Informasjonssaker til møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 24.08.2015